Medycyna Herbal Girasole

Medycyna Herbal Girasole położona w dolnej części wioski jest otwarta następującym harmonogramem: Od 16:30 do 18:30